کافی شاپ

قهوه خانه سابق

لطفا نظر خود را در مورد کمبود غذا در ساير نقاط جهان بفرماييد.

اين سوال را در سطح جهان مطرح کردند:

لطفا صادقانه نظر خود در مورد راه حلهای رفع کمبود غذا در ساير نقاط جهان بفرماييد.

در آفريقا معنای غذا را نميدانستند.

در چين معنای نظر را نميدانستند.

در اروپای شرقی معنای صادقانه را نميدانستند.

در اروپای غربی معنای کمبود را نميدانستند.

در آمريکای جنوبی معنای لطفا را نميدانستند.

در خاورميانه معنای راه حل را نميدانستند.

در ايالات متحده آمريکا معنای ساير نقاط جهان را نميدانستند.

پی نوشت ( برای جارچی عزيز): احتمالا از نظر نگارنده اصلی مطلب تنها ندانستن معنای راه حل در ايران مد نظر بوده ولی به نظر اينجانب در مورد معنای کلمات صادقانه و نظر هم با مشکل مواجه هستيم.

  
نویسنده : قهوه چی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢
تگ ها :