کافی شاپ

قهوه خانه سابق

اقتصاد دانايی

آيا تا به حال در مورد اقتصاد دانايی چيزی شنيده ايد؟

گفته ميشود که در قرن حاضر اقتصاد ديگرگون خواهد شد و آنچه به منزله ارزش افزوده در نظر گرفته ميشود ايده ها و افکار انسانهاست. توليدات فيزيکی ارزش چندانی نخواهند داشت. اين امر پايه های اقتصاد کنونی را ديگرگون خواهد کرد. اينترنت در اين دنيای جديد ارزش زيادی دارد و وسيله تبادلات اقتصادی مهمی خواهد بود.

برنامه توسعه چهارم کشور بر اساس و محور دانايی و اقتصاد دانايی پايه ريزی شده است در حالی که اکثريت مردم ( مانند خود من) از اين موضوع کوچکترين اطلاعی نداريم و با اقتصاد دانايی آشنايی نداريم.

شما در اين مورد مطلبی خوانده ايد؟

 

  
نویسنده : قهوه چی ; ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۳
تگ ها :