لازم به ذکر است...

لازم ميدانم نکته ای بر نکته اول يادداشت شب گذشته اضافه کنم و آن اينکه من قصد رد کردن کامل اصلاح طلبان و يا نمايندگان فعلی را ندارم. به هر حال اين نمايندگان و اين جناح يکی از بهترين انتخابهای موجود است. منظور من اشاره به اين موضوع بود که گردش روزگار نشان داد ميتوان محکمتر از آنچه اينان از حق مردم دفاع کردند ايستاد و مبارزه کرد. کسانی که در بحرانهای گذشته به بن بست رسيده بودند اکنون دست به روشهای بديعی برای تحت فشار قرار دادن رقيب ميزنند.

منظر من اصلا حمايت از اپوزيسيونهای خارج از کشور هم نبوده است. بايد بگويم که در حال حاضر خصوصا با امکانات ماهواره ای و تماس مردم با اين قشر از طريق اين کانالها غالب مردم متوجه شده اند که خارج نشينان از لحاظ سياسی و برداشتی که از ايران دارند هنوز در حال و هوای سالهای ۱۳۵۷ به سر ميبرند و در ميان طبقات آگاه کشور طرفدار چندانی ندارند. طرفداران آنان را ( اگر داشته باشند) طبقات کم سواد و ناآگاهی تشکيل ميدهند که برای حرف خود دليل و منطی هم ندارند. در مجموع با رويه و سياستهای موجود امکان جايگيزنی بوسيله آنان را تقريبا صفر ميدانم. 

/ 1 نظر / 9 بازدید
آیدا

حالا درست شد:) من موضع شما را تقریباْ می‌دانم چون احتمالاْ در این مورد شبيه ما فکر می‌کنید ولی نکته مهم اینست که الان در این موقعیت خیلی خاص٬ از کوچکترین انتقادی که از طرف امثال ما به اصلاح طلبها بشود می‌توان اینطور برداشت کرد که ما دیگران را به اینها ترجیح می‌دهیم و انتقادمان می‌تواند به راحتی از طرف کسانی که به هیچ وجه تاییدشان نمی‌کنیم مورد سو ء استفاده قرار گیرد وگرنه همه مان ضعفهای اصلاح طلبها را می‌دانیم.