لطفا نظر خود را در مورد کمبود غذا در ساير نقاط جهان بفرماييد.

اين سوال را در سطح جهان مطرح کردند:

لطفا صادقانه نظر خود در مورد راه حلهای رفع کمبود غذا در ساير نقاط جهان بفرماييد.

در آفريقا معنای غذا را نميدانستند.

در چين معنای نظر را نميدانستند.

در اروپای شرقی معنای صادقانه را نميدانستند.

در اروپای غربی معنای کمبود را نميدانستند.

در آمريکای جنوبی معنای لطفا را نميدانستند.

در خاورميانه معنای راه حل را نميدانستند.

در ايالات متحده آمريکا معنای ساير نقاط جهان را نميدانستند.

پی نوشت ( برای جارچی عزيز): احتمالا از نظر نگارنده اصلی مطلب تنها ندانستن معنای راه حل در ايران مد نظر بوده ولی به نظر اينجانب در مورد معنای کلمات صادقانه و نظر هم با مشکل مواجه هستيم.

/ 4 نظر / 11 بازدید
r.p

سلام. ممنون از پيامتان ولی آپديت نکردنم بیشتر به دليل کندی سرعت اينترنت بود که کلافه ام کرده بود.

جارچی

دلم می خواهد بدانم در ايران معنای چه چيز را بمی دانستند.

jay

جالب بودم ..بنظرم در ايران فعلی معنای اکثر لغات عوض شده ... و نفهميدن و در خيلی مورد نخواستن به اپيدمی تلخی تبديل شده ! سبز باشی