جوونای امروز

حتما شما هم از اين دست عبارات و بعضا سخنرانی ها که غالبا توسط افراد پا به سن گذاشته ارائه ميشود شنيده ايد که: جوونای امروز فلان طور و فلان طورند و زمان ما اينطور نبود و معلوم نيست اينها ميخوان در آينده چه بکنن و...

يکی از اشتباهات شايع اين گروه مقايسه گذشته خودشان به عنوان يک عضو واحد از جامعه گذشته با ميانگين جامعه فعلی يا حتی موارد افراطی جامعه فعلی است. مثلا توی خيابان موتورسواری را ميبينی که ويراژ ميدهد و با سر و صدای فراوان رد ميشود. اينها سر تکان ميدهند و در مورد تفاوتهای زمان گذشته و الان داد سخن ميدهند. در صورتی که در همان زمانها هم آدمهای لاابالی وجود داشته ولی ممکن است اين فرد جزو اين دسته افراد نبوده است.

جالب است اگر در نظر بگيريم که اين نسل جوان دستپخت همين آقايان است. يعنی اينان جوانانی هستند که خودشان بزرگ کرده اند و حالا آنان را قبول ندارند.

اين موضوع در بعدهای کلان تر هم ساری و جاری است. يعنی مثلا سيستم جوانانی را که تحت شرايط بعد از انقلاب تربيت يافته اند بعضا قبول ندارد و آنان را تاييد نميکند.

نميخواهم از تمام رفتارهايی که از جوانان يا هر قشر ديگری در ج برخورد و قضاوت را درست نميدانم و انرا مانعی بزرگ برای نزديکی اين دو گروه ميدانم و آنچه فاصله بين نسلها ناميده ميشود با اينگونه بحث ها بيش از پيش وسعت می يابد.

/ 1 نظر / 7 بازدید