خانه يا کشور؟ مساله اين است.

چندی پيش در جايی جمله ای از يک فرد معروف ( که نام او رابه خاطر نمی اورم) خواندم که ميگفت: «جهان سوم جايی است که هرکه خانه اش را آباد کند کشورش را خراب کرده و هرکه به ساختن کشورش بپردازد خانه اش را خراب ميکند!! » و از آن روز هرچه ميبينم و هرچه فکر ميکنم به صدق اين گفته بيشتر پی ميبرم. کاش اين طور نبود.

/ 4 نظر / 11 بازدید
ستاره

کاش به یاد می آوردید از کیست. عین حقیقت است ومثل بیشتر حقیقت ها تلخ...

r.p

اميدوارم كاش اينطور نبودتان توجيهي براي بازنگشتن نباشد. اگر آدمهايي مثل شما جا خالي كنند. جهان سوم هميشه جهان سوم خواهد ماند.

قهوه چی

هيچگاه فراموش نميکنم که يک ايرانی هستم.

zahra

چه تعريف جالبی از جهان سوم