چايی

از وقتی وبلاگ تنت به ناز طبيبان در مورد خواص چايی نوشته تصميم گرفته ام مرتبا دوستان مراجعه کننده به قهوه خانه را به صرف چايی دعوت کنم!!! اينم از چايی امروز: (به تقليد از تبليغ چای نمونه: اينم يه نمونه اشِ!!)

/ 0 نظر / 2 بازدید