ايران و انرژی اتمی

کسانی که وبلاگ منو دنبال ميکنن ميدونن که يکی از موضوعات مورد توجه من هميشه بحث انرژی اتمی و احتمال دستيابی ايران به بمب اتمی بوده است. اين موضوع از اين لحاظ برايم مهم است که فکر ميکنم آنقدر در سطح جهانی اهميت دارد که ميتواند بر تحولات داخلی کشور هم تاثير گذار باشد. دنبال کردن اين موضوع در حقيقت دنبال کردن سرنوشت سياسی کشور است.

به نظر می آيد اکنون که مسائل عراق پيچيدگيهای خاص خود را پيدا کرده و آمريکا را بطور کامل به خود مشغول نموده است ايران از خطر آمريکا تا حدودی راحت شده و ميتواند موضع محکمتری در برابر آژانس اتمی بگيرد. بر اين اساس اعلام کرده است که غنی سازی را از سر ميگيرد و خواستار خارج شدن پرونده خود از دستور کار آژانس شده است. به نظر ميرسد در ماههای آينده شاهد درگيريهای شديد تر ايران و آژانس باشيم.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید