برنامه ریزی

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه رشد سرطانی و تک بعدی است. نمونه آن که به صورت روزمره گریبان اکثر مردم را میگیرد رشد سریع تعداد خودرو بدون رشد جاده ها و خیابانها و امکانات جنبی آن است که منجر به افزایش تصادفات و حوادث جاده ای شده است.

برنامه ریزی و توسعه مبتنی بر برنامه برای پیشگیری از چنین مشکلاتی است. در حقیقت برنامه ریزان سعی میکنند توسعه کشور را به صورت هماهنگ به پیش ببرند تا به دلیل رشد نا هماهنگ مجبور به پرداخت هزینه های چنین رشدهای سرطانی نشویم. با این وجود بسیاری اوقات مسئولان در اعلام پیشرفت برنامه هایشان با افتخار اعلام میکنند که مثلا در بخشی از برنامه ها 50% از برنامه جلو هستند. اگر با دیده بصیرت نگاه کنیم چنین آماری جای خشنودی ندارد. این وضعیت یا ناشی از برنامه ریزی ناصحیح (بخوانید دست کم گرفتن امکانات) است یا توزیع نامناسب امکانات که در هر دو حالت هدر دادن منابع بوده است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
رها

خانه نو مبارک!

همیشه هستی

سلام . مدتهاست اپ نمی کنید . همچنان منتظر نوشته های شما هستم .