ارگ بم دوباره زنده ميشود.

مهندس «محمد حسن محبعلي»، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي كشور پس از بازديد از ويرانه هاي ارگ تاريخي بم گفت: «بيش از 75 درصد ارگ تاريخي بم تخريب شده است اما چون بقاياي پايه هاي شهر و اسناد و مدارك لازم و مستندات از اين شهر تاريخي موجود است امكان بازسازي و مرمت آن وجود دارد. وي با اشاره به اين كه بعد از آرام شدن وضعيت شهر بم و دفن مردگان، مرمت ها، آغاز خواهد شد، افزود: « طبق تخمين هايي که کارشناسا ن از هزينه و زمان مورد نياز براي بازسازي قلعه تاريخي بم ارائه کرده اند،در صورت اختصاص ساليانه حداقل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان بودجه ، باز سازي اين محوطه دست كم پنج سال به طول خواهد انجاميد.»

/ 1 نظر / 7 بازدید
r.p

سلام، بابت ارگ خوشحالم اكر چه با ارگ قبلي مسلماً خيلي فرق دارد. در ضمن مثل اينكه از هركجا بشود مرخصي گرفت، از وبلاگ نمي شود.