اقتصاد دانايی

آيا تا به حال در مورد اقتصاد دانايی چيزی شنيده ايد؟

گفته ميشود که در قرن حاضر اقتصاد ديگرگون خواهد شد و آنچه به منزله ارزش افزوده در نظر گرفته ميشود ايده ها و افکار انسانهاست. توليدات فيزيکی ارزش چندانی نخواهند داشت. اين امر پايه های اقتصاد کنونی را ديگرگون خواهد کرد. اينترنت در اين دنيای جديد ارزش زيادی دارد و وسيله تبادلات اقتصادی مهمی خواهد بود.

برنامه توسعه چهارم کشور بر اساس و محور دانايی و اقتصاد دانايی پايه ريزی شده است در حالی که اکثريت مردم ( مانند خود من) از اين موضوع کوچکترين اطلاعی نداريم و با اقتصاد دانايی آشنايی نداريم.

شما در اين مورد مطلبی خوانده ايد؟

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
فوتچی

جالب است که من هر روز جای لایحه برنامه چهارم را در قفسه به مراجعین کتابخانه نشان میدهم اما از این موضوع اطلاع نداشتم . حکایت کار ما کتابدارها مثل گارسونی است که انواع غذا ها را برای مشتریان میبرد اما نمی تواند به آنها لب بزند !

elham

سلام ! چه عنوان عجيبی !!! نه نشنيده بودم ... اما برام جالبه بدونم ! ... فعلا ياحق