مداد پاک کن

ميشه اينجور تصور کرد که خدا يه مداد بزرگ دستش هست. از اون مدادهايی که ته اش يه پاک کن حاضر و آماده داره. هر وقت دلش خواست آدمکهايی رو توی دفتر خلقت اش می کشه و هر وقت هم خواست با مداد پاک کن اش خيلی راحت اونا را پاک می کنه. الان ميليونها ساله که اين کشيدن ها و پاک کردن ها ادامه داره. شکايتی هم نمیشه کرد. اين دخل و تصرف حق هر خالقی است. همه آدمک های دفتر اينو می دونند با اينهمه باور بعضی از اين پاک کردنها براشون سخته. مشکله. ولی جز کنار آمدن و راضی شدن به رضای او کار ديگه ای از دستشون ساخته نیست. پس من هم فقط ميتوانم بگويم:

روح اش شاد و يادش گرامی.

/ 10 نظر / 11 بازدید
کاميار

بعضی وقتها هم نوک مداد کند می شه و گاهی هم نوک مداد ميشکنه. گاها يکی با تراش تيزش ميکنه! پاک کنش هم گاهی سياه ميکنه و تميز پاک نمیکنه

majid

من به خود نامدم اينجا که به خود باز روم. از لطف شما ممنونم. مرسی هزارتا.

طیبه

قالب نو مبارک... خيلی قشنگ شده .... درسته باور اين پاک کردنا خيلی سخته)):

zita

سلام.من از پاک شدن دلخور نيستم٫اما نميدونم چرا به بعضی از اين آدمکها٫اينقدر نقشهای بد ميده و چرا به گروهی٫امکانات خيلی کمی ميده٫آنقدر که برای ادامه حياط دچار مشکل ميشن.بيچاره ما آدمکها.

naeem

سلام عا ليه به منم سر به زن

فوتچي

گاهی وقتها به روز اول عيد فکر می کنم ک هميشه اولين کسی بود که در خانه ما را می زد. به جوکهای تکراری که از خودمان می گرفت و با تغيير ظاهرش دوباره به خودمان تحويل می داد و به هزار و يک خاطره ديگری که ازش داريم. شايد همين خاطره هاست که باعث ميشه نتوانيم پاک شدنش را باور کنيم.

siavash

سلام. بعضی وقتها هم ۱ برگکامل از دفتر رو ميکنه مچاله ميکنه ميندازه يه طرف . بيچاره اونهائی که تو اون کاغذ مچاله شده بودند هزاران نفر با هم ميرند. ولی باز هم هيچ شکوه ای نداريم . سياوش

شنگول ومنگول

دوست عزيزسلام ايا شما هيچ وقت از خودتان پرسيديد که زندگی ما روی چه اصل اسرار اميز بناشده و برای چه به اين دنيا آمده ايم آيا اين زندگی کردن ما يک نوع تفريج برای پروردگار است يا اينکه پروردگار مقصود ديگري دارد؟ دليل اين همه اشيا که دور ما را احاطه کرده چه چيز ممکن است باشد ومقصود از پيدايش آنها چيست و چگونه بدون اينکه قادر به هيچ نقشی در آن داشته باشيم در جريان اين طوفان با سرعت زياد حرکت می کنيم آيا از حال رفتگان خود که آنها را دوست می داشتيم که هميشه از ملاقات آنها محروم شديم در عقب اين معمای مرگ چه رازی مخفی است. فقط خدا ميداند و بس

Fati

قالبت نو مبارک. من که اين روزا نه ميدونم واقعيت کدومه نه رويا ! خدا با قلمش خيلی کارا ميکنه !

کرچک

سلام - نمی دانم خداوند چرا بعضی از نقاشی هايش :را با وجود زشت بودن ساليان سال در البوم های خودش نگه میدارد اما نقاشیهای خوب وزیبا را زود پاک می کند شاید براساس این ضربالمثل که میگویند خداوند گل چین است . خدایا راضی هستیم به رضای تو .