چه ميشه کرد؟

میپرسم: چن سالته؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

میگه: آقا به خدا گشنمه

میپرسم: چن وقته گدایی میکنی؟

میگه: آقا ترو خدا

میپرسم: پدر و مادرت کجان؟

میگه: ترا امام حسین

.......

تا 12 امام را یاد نکرده خودمو از شرش راحت میکنم.

چن متر اونور تر صندوق کمیته امداده. پولی تو صندوق میاندازم ولی هنوز وجدانم ناراحته. نکنه واقعا گرسنه بود؟...... نکنه یتیم بود و از ناچاری به من پناه آورده بود؟......از کجا مطمئن شدم که کار همیشگیشه؟........ سرم رو بر میگردم ولی دیگه نمیبینمش........اوقاتم تلخ میشه.

....اینم از یه روز تعطیل که اومدیم بیرون یه هوایی تازه کنیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید