زلزله بم

زلزله ای به قدرت 6.3 ریشتر بم را با خاک یکسان کرد. گزارشهای خبری حاکی از آن است که شهرستان 200 هزار نفری بم بین 70 تا 100 درصد تخریب شده است. ارگ بم هم که بزرگترين بنای خشت و گل جهان بود فرو ريخته است. شدت حادثه به حدی است که انسان نمیداند به چه صورت آنرا توصیف کند. قطعا تمامی امکانات امدادی کشور نیز به علت محدودیت جابه جایی  و سرعت ناکافی نمیتوانند بیش از 20% نیازهای منطقه را تامین کنند. هیچ کس را نمیتوان محکوم کرد. فقط میتوان با آنان اظهار همدردی کرد . انسان با مشاهده این وضعیت معنای کلمه فاجعه را درک میکند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
ستاره

سلام...اميدوارم بالاخره مسئولين مملکت ما لزوم علاج واقعه قبل از وقوع رابفهمند و يکبار هم که شده ازبزرگواری های کم نظير مردم خجالت بکشند.اين اولين بارنيست که مسئولين درايفای وظيفه فرسنگ ها از مردم عقب می مانند.